Eaton - Wyłączniki kompaktowe LZM

09 - 01 - 2019

Wyłączniki kompaktowe LZM w zastosowaniu do ochrony instalacji i kabli w budownictwie

W nowoczesnym budownictwie do zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed skutkami zwarć wymagane są niezawodne, elastyczne i zarazem ekonomiczne rozwiązania. Najważniejszym zadaniem stojącym przed aparatami jest przerwanie prądu zwarciowego w czasie tak szybkim, aby nie zaistniało niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w instalacjach i kablach, co finalnie może doprowadzić do pożaru budynku.

Najlepszymi dostępnymi urządzeniami służącymi do ochrony instalacji przed zwarciami są wyłączniki mocy, zwane również wyłącznikami kompaktowymi. Nazwa wyłącznika kompaktowego wywodzi się od zwartej (kompaktowej) konstrukcji zamkniętej w mocnej obudowie izolacyjnej. Małe wymiary w połączeniu z bogatym osprzętem dodatkowym oraz zdolnościami łączeniowymi powodują, że tego typu wyłączniki są priorytetowymi elementami zabezpieczającymi w instalacjach elektrycznych. Argumentami przemawiającymi za stosowaniem ich w układach są: zdolność szybkiego resetowania, możliwość diagnostyki dotyczącej wyzwalania oraz zdolność ponownego załączania, jeżeli pozwala na to wcześniej wykryta i usunięta awaria w obwodzie.

W ofercie firmy Eaton Electric wyłącznikami dedykowanymi specjalnie rozwiązaniom z dziedziny budownictwa są wyłączniki LZM. Z wyglądu zewnętrznego wyłączniki te zbliżone są do przemysłowej serii NZM  (ten sam kształt i wymiar zewnętrzny). Natomiast charakterystycznym elementem ich budowy jest szary napęd migowy. Pod względem wymiarów zewnętrznych cała seria wyłączników kompaktowych dzieli się na 4 wielkości. Wyłączniki LZM charakteryzują się dwoma poziomami zdolności łączeniowej. Dla aparatów wielkości 1 i 2 (Rys. 1, 2).znamionowa zdolność łączeniowa wynosi 36kA, przy większych aparatach – wielkościach 3 i 4 – 50kA (Rys. 3).

Wyłączniki kompaktowe LZM  posiadają w sobie zespolone wyzwalacze prądowe, w zależności od wielkości – termomagnetyczne lub elektroniczne. Aparaty LZM wielkości 1 i 2 (oraz w większości wielkości 3) posiadają wbudowane wyzwalacze termomagnetyczne z regulowanymi nastawami prądów przeciążeniowych i zwarciowych oraz czasu zadziałania, pozwalając na kształtowanie charakterystyk pracy. Większe aparaty na prądy powyżej 630A w swojej budowie zawierają już wyzwalacze elektroniczne. Wyzwalacze elektroniczne charakteryzują się większą precyzją działania za pomocą dowolnego kształtowania charakterystyki czasowo-prądowej. Pozwala to na uzyskanie pełnej selektywności w całym zakresie pracy aparatu. Ponadto pozwalają na zdalne parametryzowanie oraz odczyt historii zdarzeń przy użyciu komputera ze specjalnym oprogramowaniem lub modułu Easy DMI.

Wyłączniki LZM mogą zostać wyłączone ręcznie przez użytkownika, wyzwolone w przypadku przeciążenia lub zwarcia w obwodzie lub spowodowane zadziałaniem wyzwalacza napięciowego. Można zastosować wyzwalacze napięciowe typu wzrostowego (potocznie zwanego cewką wybijakową) lub zanikowego dobierane na zasadzie osprzętu dodatkowego (nie są integralną częścią wyłącznika).

W przypadku wyzwalaczy zanikowych (podnapięciowych), wyzwolenie wyłącznika następuje bezzwłocznie po odcięciu napięcia sterującego przez przyciśnięcie przycisku bezpieczeństwa (Rys. 4). W przypadku wyzwalaczy wzrostowych wyzwolenie wyłącznika następuje po podaniu na cewkę sygnału impulsowego lub napięcia ciągłego (Rys. 5). Wyzwalacze po zadziałaniu nie pozwalają na zetknięcie styków głównych wyłącznika podczas prób ponownego załączania, a napęd migowy ustawiony jest w pozycji wyzwolenia (TRIP). W celu ponownego załączenia aparatu, należy go wyłączyć (OFF), po czym załączyć (ON). Dobierając odpowiedni wyzwalacz należy pamiętać również o wartościach napięć sterujących. W przypadku wyzwalaczy zanikowych dostępne przedziały to: 24-600V AC lub 12-250V DC, natomiast w przypadku wyzwalaczy wzrostowych: 12-600V AC/DC.

Zastosowanie w wyłączniku wyzwalacza napięciowego zanikowego (w odróżnieniu od wyzwalacza wzrostowego) zapewnia pewność działania układu bezpieczeństwa. W takim przypadku wyzwolenie aparatu nastąpi nie tylko po podaniu sygnału, lecz również w sytuacji, w której uszkodzeniu ulegnie instalacja p. poż. (np. w przypadku przypadkowego przerwania przewodów).

Szeroki asortyment wyłączników kompaktowych LZM oraz bogaty osprzęt (wspólny dla wyłączników LZM i NZM), np. napędy drzwiowe, adaptery montażowe itp. (Rys. 6, 7) pozwalają na dopasowanie ich do potrzeb różnorodnych aplikacji. Niezawodność, elastyczność oraz korzystna cena stawiają wyłączniki kompaktowe LZM na czele wśród konkurencyjnych produktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok