RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy przez
Alfa Elektro Sp. z o.o.

W celu doprecyzowania dalszego przekazu będziemy posługiwać się następującymi definicjami:

 • Spółka lub Administrator – Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 81, Sąd Rejonowy Katowice VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000056882, NIP: 634-013-56-76
 • Kandydat – osoba fizyczna, która ubiega się o zatrudnienie w Spółce poprzez przesłanie swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne lub w odpowiedzi na działania bezpośrednie Działu Personalnego Spółki.
 • Aplikacja – życiorys zawodowy, zawierający między innymi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, ukończone szkoły, kursy, przebieg zatrudnienia oraz inne dane, podane dobrowolnie przez kandydata.


Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się kontaktować

 • Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Spółka
 • Administrator powołał Inspektora ds. ochrony danych osobowych (Radosław Kamiński), z którym należy kontaktować się korespondencyjnie  we wszystckich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres siedziby firmy, najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych” lub wysyłając korespondencję na adres e-mail: daneosobowe@alfaelektro.pl.
 • Dane osobowe kandydatów – w trosce o ich należyte zabezpieczenie - są przechowywane w dedykowanym systemie HrLink, którego właścicielem jest podmiot zewnętrzny w stosunku do Administratora, firma Online Technologies HR Sp. z o.o. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez Administratora wyłącznie celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych:

 • Na potrzeby bieżącej rekrutacji, do której aplikował kandydat, na podstawie udzielonej zgody;
 • Na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe kandydatów – w trosce o ich bezpieczeństwo - są przechowywane w dedykowanym systemie HrLink, którego właścicielem jest podmiot zewnętrzny w stosunku do Administratora, firma Online Technologies HR Sp. z o.o. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

W przypadku danych osobowych dotyczących aplikacji Administrator przetwarza następujące informacje:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres e-mail do korespondencji,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Poziom wykształcenia oraz ukończone szkoły i kursy,
 • Historię komunikacji z Kandydatem.


Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

 • W przypadku bieżącej rekrutacji dane osobowe kandydatów są przetwarzane do momentu zakończenia procesu. Po zakończeniu rekrutacji dane są trwale usuwane.
 • W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych, obecnie i w przyszłości, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat od daty złożenia Aplikacji.


Prawa Kandydatów, których dane są przetwarzane przez Administratora

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – jeżeli chce dowiedzieć się jakie dane przetwarzane są przez Administratora
 • sprostowania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,
 • ograniczenia przetwarzania – w każdym przypadku, kiedy uzna, że zakres przetwarzanych danych jest nieadekwatny do celów do jakich to przetwarzanie jest wykonywane,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dany cel przetwarzania danych ma zostać wstrzymany
 • cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które dokonywane było w przeszłości.
 • usunięcia danych (realizacji prawa do bycia zapomnianym), jeżeli uzna, że chce skorzystać z takich uprawnień.
 • Przeniesienia danych – każda osoba fizyczna może wystąpić o zapisanie wszystkich przekazanych do Administratora danych do osobnego pliku w celu przekazania tych danych do innego podmiotu. Zakres przekazywanych danych dotyczy danych osobowych z uwzględnieniem interesów i tajemnicy handlowej Administratora danych.
 • Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego

Operacje usunięcia, sprostowania danych, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym, realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres daneosobowe@alfaelektro.pl


Podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe

 • Online Technologies HR Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, NIP 8513164774, REGON 321264590, KRS 0000431372 na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Kandydatów żadnym podmiotom ani osobom fizycznym zarówno w kraju jak i za granicą.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok