RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy przez
Sonepar Polska Sp. z o.o.

W celu doprecyzowania dalszego przekazu będziemy posługiwać się następującymi definicjami:

 • Spółka lub Administrator – Sonepar Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 81, Sąd Rejonowy Katowice VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000056882, NIP: 6340135676
 • Kandydat – osoba fizyczna, która ubiega się o zatrudnienie w Spółce poprzez przesłanie swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne lub w odpowiedzi na działania bezpośrednie Działu Personalnego Spółki.
 • Aplikacja – życiorys zawodowy, zawierający między innymi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, ukończone szkoły, kursy, przebieg zatrudnienia oraz inne dane, podane dobrowolnie przez kandydata.


Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się kontaktować

 • Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Spółka
 • Administrator powołał Inspektora ds. ochrony danych osobowych (Radosław Kamiński), z którym należy kontaktować się korespondencyjnie  we wszystckich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres siedziby firmy, najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych” lub wysyłając korespondencję na adres e-mail: daneosobowe@sonepar.pl.
 • Dane osobowe kandydatów – w trosce o ich należyte zabezpieczenie - są przechowywane w dedykowanym systemie HrLink, którego właścicielem jest podmiot zewnętrzny w stosunku do Administratora, firma Online Technologies HR Sp. z o.o. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez Administratora wyłącznie celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych:

 • Na potrzeby bieżącej rekrutacji, do której aplikował kandydat, na podstawie udzielonej zgody;
 • Na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, na podstawie udzielonej zgody.

Dane osobowe kandydatów – w trosce o ich bezpieczeństwo - są przechowywane w dedykowanym systemie HrLink, którego właścicielem jest podmiot zewnętrzny w stosunku do Administratora, firma Online Technologies HR Sp. z o.o. Odbywa się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

W przypadku danych osobowych dotyczących aplikacji Administrator przetwarza następujące informacje:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres e-mail do korespondencji,
 • Numer telefonu kontaktowego,
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Poziom wykształcenia oraz ukończone szkoły i kursy,
 • Historię komunikacji z Kandydatem.


Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

 • W przypadku bieżącej rekrutacji dane osobowe kandydatów są przetwarzane do momentu zakończenia procesu. Po zakończeniu rekrutacji dane są trwale usuwane.
 • W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych, obecnie i w przyszłości, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat od daty złożenia Aplikacji.


Prawa Kandydatów, których dane są przetwarzane przez Administratora

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – jeżeli chce dowiedzieć się jakie dane przetwarzane są przez Administratora
 • sprostowania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,
 • ograniczenia przetwarzania – w każdym przypadku, kiedy uzna, że zakres przetwarzanych danych jest nieadekwatny do celów do jakich to przetwarzanie jest wykonywane,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dany cel przetwarzania danych ma zostać wstrzymany
 • cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które dokonywane było w przeszłości.
 • usunięcia danych (realizacji prawa do bycia zapomnianym), jeżeli uzna, że chce skorzystać z takich uprawnień.
 • Przeniesienia danych – każda osoba fizyczna może wystąpić o zapisanie wszystkich przekazanych do Administratora danych do osobnego pliku w celu przekazania tych danych do innego podmiotu. Zakres przekazywanych danych dotyczy danych osobowych z uwzględnieniem interesów i tajemnicy handlowej Administratora danych.
 • Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego

Operacje usunięcia, sprostowania danych, wstrzymania dalszego przetwarzania danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym, realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres daneosobowe@sonepar.pl


Podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe

 • Online Technologies HR Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, NIP 8513164774, REGON 321264590, KRS 0000431372 na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Kandydatów żadnym podmiotom ani osobom fizycznym zarówno w kraju jak i za granicą.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar